Pozdrav od Vladimíra Pecha

11.06.2014 12:21

 

Buďte pozdraveni - tak trochu neznámí - a tak trochu, i přes propast času známí vážení sportovní přátelé.
Měl jsem štěstí. Podařilo se mi připojit se na vaši webovou stránku HK Rakovník , aniž bych před tím o její existenci cokoliv věděl. A hned po jejím otevření mě obsahem i formou zaujala.
Překvapila mě především tím, že skalní lokalita CHLUM i po tolika letech, měřeno mými měřítky, nezarůstá pouze bujnou vegetací, ale stále žije aktivním sportem a sportovně společenským životem. A že to samé platí i pro lokalitu KAPUCÍN . Zvláště pak ta skutečnost byla mým příjemným zjištěním, že se na tom všem podílí nová generace místních horolezeckých nadšenců.
Publikované historické textové dokumenty webové stránky mně pomohly osvěžit si stařeckou paměť. Po jejich přečtení jsem si pak uvědomil, že jsem vlastně horopradědek a možná docela i prapra. A i když jsem neměl možnost se na historii horolezectví v Rakovníku podílet v celém jejím rozsahu, znatelný podíl na jejím začátku mi už asi nikdo neodpáře. A díky Vám současníkům i aktivitám předchozích generací začínám být na svůj drobný podíl až nezdravě pyšný. Že se musím často i sám napomínat. A protože jsem tedy asi horopradědek dosud žijící, tak bych Vám chtěl z tohoto titulu za vaše působivé webové stránky poděkovat s tím, že se zároveň těším na další vaše publikované zážitky a zároveň Vám všem přeji co nejvíce krásných a nezapomenutelných horozážitků za dodržení základního pravidla šťastného návratu.

S pozdravem – třeba HORE ZDAR

Váš horopradědek Vladimír Pech 

—————

Zpět