Horolezecký klub Rakovník, z.s.

   První český horolezecký spolek vznikl v roce 1897. Tento rok se dá považovat za počátek českého horolezectví.

   Na rakovnicku se začalo lézt pravděpodobně po druhé světové válce, kdy se do povědomí široké veřejnosti zapsaly úspěchy československých horolezeckých výprav v alpských zemích. V okolí působily osamělé skupinky lidí, které spojovala láska k přírodě a touha po dobrodružství. Ta nakonec vyústila v myšlenku založit v roce 1961 horolezecký oddíl v Rakovníku. Hlavní náplní se stalo objevování nových skalních oblastí a lezení v horách. Bylo uskutečněno mnoho prvovýstupů na Jesenicku, v Českém Krasu a na Křivoklátsku. V horách se lezlo převážně v Tatrách, ale několik výprav směřovalo i do Alp. V průběhu let se započala práce s mládeží, která rozšířila členskou základnu, publikační činnost vedla k většímu povědomí o oddíle.

   Velká změna přišla v porevolučních dobách devadesátých let. Pomineme-li v roce 1990 úpravu názvu a vytvoření nových stanov, byly asi největší změnou nové možnosti v prožití volného času. Každý chtěl zažít něco jiného a na společné zážitky najednou nebyl čas. Lezlo se v menších skupinkách, ale byly procestovány vzdálenější oblasti. Po roce dva tisíce to ,,společně,, opět začalo chybět. V roce 2004 tedy oddíl přijal do svých řad nadšence cyklistiky. Klub byl zaregistrován jako občanské sdružení a začal se podílet na organizování i jiných než jen lezeckých akcí. V roce 2005 buduje svoji klubovnu a lezeckou stěnku v Klicperově ulici. Od roku 2007 se klub podílí na organizaci Jesenického festiválku. V roce 2009 začíná s městem Rakovník spolupořádat Rakovnické cyklování. V roce 2011 vydává brožuru k oslavě 50ti letého výročí: Horolezecký oddíl Rakovník 1961-2011.

   Na konci roku 2015 přišla další malá změna. Byly vytvořeny nové stanovy a upraven název. Z občanského sdružení se stal spolek. Začala další etapa, kde se názvy navrátily ke kořenům, ale zůstalo to podstatné:

 

   láska k přírodě a touha po dobrodružství.