29. Horolezecký klub Rakovník

   První český horolezecký spolek vznikl v roce 1897. Tento rok se dá považovat za počátek českého horolezectví.

   Na rakovnicku se začalo lézt pravděpodobně po druhé světové válce, kdy se do povědomí široké veřejnosti zapsaly úspěchy československých horolezeckých výprav v Alpských zemích. V okolí působily osamělé skupinky lidí, které spojovala láska k přírodě a touha po dobrodružství. Ta nakonec vyústila v myšlenku založit v roce 1961 horolezecký oddíl Rakovník. Hlavní náplní se stalo objevování nových skalních oblastí a lezení v horách. Bylo uskutečněno mnoho prvovýstupů na Jesenicku, v Českém Krasu a na Křivoklátsku.  V horách se lezlo převážně v Tatrách a bylo uskutečněno několik výprav do Alpských oblastí. V průběhu let se započala i práce s mládeží, která rozšířila členskou základnu a vzniklá publikační činnost vedla k většímu povědomí o oddíle.

   Velká změna přišla v porevolučních dobách devadesátých let. Pomineme-li v roce 1990 úpravu názvu a vytvoření nových stanov, tak asi největší změnou byly nové možnosti v prožití volného času. Každý chtěl zažít a stihnout něco nového, nebo jiného a na společné zážitky najednou nebyl čas. Lezlo se ,opět, v malých skupinkách, ale byly procestovány vzdálenější oblasti. Po roce dva tisíce najednou to,,společně,, opět začalo chybět. Tak v roce 2004 oddíl přijal do svých řad nadšence cyklistiky. Klub byl zaregistrován jako občanské sdružení a začal se podílet na organizování i jiných než jen lezeckých akcí. V roce 2005 buduje svoji klubovnu a lezeckou stěnku v Klicperově ulici. Od roku 2007 se klub podílí na pořádání Jesenického festiválku a závodů horských kol Jesenický Surovec a v roce 2009 začíná s městem Rakovník spolupořádat tradiční Rakovnické cyklování. V roce 2011 vydává brožuru k oslavě 50ti letého výročí: Horolecký oddíl Rakovník 1961-2011.

   Členové navštěvují stále ,,nové,, oblasti, někdo posunuje své lezecké umění a někomu stačí být jen tak členem.

   Mezi každoroční akce lezecké části klubu patří: Hore zdar na Nový rok,  vítání jara, velikonoční Kozelka, poslední slanění, Petrohradské jmelí a vánoce na Chlumských skalách.

   I cyklisté mají své pravidelné vyjížďky do blízkého okolí i za vzdálenějšími cíli. Dále se účastní různě obtížných závodů horských kol.

   V současnosti má klub 36 členů.

 

   Na konci roku 2015 nás čeká další změna. Rakovnický klub přestane být občanským sdružením a stane se spolkem.

Budou vytvořeny nové stanovy a upraven název.

   Začne ,,další,, etapa, kde se názvy navrací ke kořenům a doufejme, že nás i nadále bude spojovat láska k přírodě a touha po dobrodružství.

 

                                                                               Michael Vaněček (listopad 2015)